Korekta podatku w Norwegii.

Korekta podatku w Norwegii.

Odzyskaj nadpłacony podatek nawet za 3 lata wstecz.

Czy składać korektę podatku w Norwegii?

Tak, jeżeli nie zgadzasz się z decyzją podatkową Tax assessment Notice / Skatteoppgjor. O wystawieniu decyzji zostaniesz  powiadomiony mailem lub SMS-em z systemu Altinn.
Norweski Skatteetaten  sukcesywnie wysyła decyzje podatkowe za 2021 rok. W tym roku pierwsze decyzje podatkowe wydano 29 czerwca 2022, następne są wysyłane od 17 sierpnia. Ostatnie decyzje zostaną wysłane do koca listopada. Jeżeli otrzymałeś decyzję podatkową, która budzi Twoje wątpliwości, zawsze możesz zwrócić się do nas. Zdarza się, że zwrot podatku jest niesłusznie mały, bądź dopłata podatku jest za duża. Wypełnij formularz on-line, a my sprawdzimy, czy masz podstawy, aby się odwoływać.

W jakim terminie muszę złożyć korektę / odwołanie od podatku?

Odwołanie od decyzji norweskiego urzędu skarbowego najlepiej złożyć w ciągu 6 tygodni od daty jej wystawienia. Sporządzenie korekty w późniejszym terminie wymaga uzasadnienia przyczyny niezłożenia dokumentów w wyznaczonym czasie. W niektórych przypadkach skutkuje to odrzuceniem wniosku. Norweski Urząd Skarbowy nie określa maksymalnego czasu na wydanie nowej decyzji. W naszym biurze korektę złożysz maksymalnie za 3 lata wstecz. W 2022 roku składamy korekty za lata 2021, 2020 i 2019. 

Czy norweski urząd popełnia błędy w informacjach podatkowych Skattemelding / Tax Return?


Tak. Zdarzają się sytuacje, które powodują, że urząd zaniża liczbę miesięcy, które przepracowałeś w Norwegii. Jest to sytuacja, na którą należy zwrócić szczególną uwagę, ponieważ wpływa ona bezpośrednio na wysokość zwrotu podatku, lub powoduje konieczność zapłaty. W poprzednich latach bardzo często Skatteetaten zaniżał ulgę miesięczną. Tym samym wysokość podatku do zwrotu była bardzo mała lub powstawał podatek do zapłaty. Powyższe sytuacje najczęściej powodują u naszych klientów chęć złożenia korekty podatku w Norwegii.

Z jakich ulg mogę skorzystać, składając korektę lub odwołanie?

Ulga 10% 

Ulga ta przysługuje pracownikom, którym pracodawca nie pokrywał kosztów związanych z utrzymaniem w Norwegii. 

  • Z ulgi mogą skorzystać osoby, które nie są traktowane jako norweski rezydent podatkowy, czyli nie przebywały w Norwegii więcej niż 183 dni w okresie 12 miesięcy, lub 270 dni w okresie 36 miesięcy. 
  • Jeżeli jesteś norweskim rezydentem podatkowym, możesz wnioskować o ulgę 10% w rozliczeniach za pierwsze dwa lata podatkowe, od kiedy zostałeś uznany za norweskiego rezydenta podatkowego. 

Od 2019 roku ulga 10% przysługuje tylko pracownikom offshore.

Status pendler

Często samemu opłacasz koszty utrzymania w Norwegii. Płacisz za najem mieszkania, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę.
Niejednokrotnie samemu opłacasz podróże z Polski do Norwegii oraz transport do pracy na miejscu.
Możesz wszystkie te wydatki odliczyć w swoim rozliczeniu rocznym. Popularnie ulga na te wydatki to Status Pendler, Pendler lub po prostu Pendlerfradrag.
Osoby żonate bądź dojeżdżające do swojego dziecka w Polsce nie muszą już dokumentować co najmniej 3 podróży do Polski w trakcie roku. 

Od 2018 roku Skateetaten wprowadził zasadę, że wydatki na mieszkanie i ewentualne diety odliczysz maksymalnie przez dwa lata, o ile nie zmienisz gminy, w której mieszkasz i pracujesz. Jeżeli w roku 2019,2020 lub 2021 zmieniłeś gminę, w której mieszkasz i pracujesz, możesz przez kolejne 24 miesiące korzystać z odliczeń podatkowych na mieszkanie i ewentualne diety.

Odsetki od kredytu hipotecznego

Z odliczenia możesz skorzystać, jeśli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś rezydentem norweskim. 

Koszty dziennej opieki nad dziećmi

Możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w przedszkolu, szkole lub świetlicy, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12-go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci (Dołącz: faktury lub zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty przetłumaczone na język angielski).

Odliczenie darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne zarejestrowane w Skatteetaten. Maksymalna kwota odliczenia za 2021 rok to 50 000 NOK.

Jakie dokumenty muszę dostarczyć?

Wypełnij formularz online. Po jego wypełnieniu i skontaktujemy się z Tobą w celu skompletowania dokumentów niezbędnych do wnioskowania o dodatkowe odpisy. 

Czy muszę zapłacić Urzędowi kwotę, wynikającą z decyzji? 

Niezależnie od złożonej korekty należy uregulować płatność wobec urzędu. Złożenie korekty nie wstrzymuje należności wobec urzędu, a po przekroczeniu terminu do zapłaty skutkuje naliczaniem odsetek przez urząd. 

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.