Możliwość ponownego ubiegania się o zasiłek dla bezrobotnych po 1 lutego 2021.

Rząd norweski przyznał możliwość osobom, które po 1 listopada 2020 straciły prawo do pobierania zasiłku dla bezrobotnych,ponownego poboru tego zasiłku.
Od 1 lutego 2021 można ubiegać się o zasiłek w wysokości otrzymywanej przed 1 listopada 2020.

Jeżeli nie możesz wjechać do Norwegii z powodu zamknięcia granicy, powiadom o tym NAV.
NAV każdą taką sprawę będzie rozpatrywał indywidualnie.

Zgodnie z informacjami opublikowanymi  na stronie NAV.NO, norweski rząd zmienia tymczasowo zasady przyznawania zasiłków w okresie od 19 lutego do 30 września 2021.

Poniżej prezentujemy główne warunki dla osób, ubiegających się o zasiłek dla bezrobotnych od 19 lutego 2021:

 • Twój czas pracy musi być ograniczony o co najmniej 40 % roboczogodzin.
 • Wysokość Twojego wynagrodzenia musi być ograniczona.
 • Twój przychód z pracy z ostatnich 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 0,75 G (76 013 NOK), lub 2,25 G (228 040 NOK) z ostatnich 36 miesięcy. Do przychody są zaliczane przychody z zasiłku rodzicielskiego, macierzyńskiego oraz zasiłku chorobowego związanego z macierzyństwem.
 • Musisz być osobą rzeczywiście poszukującą pracy. Masz być zatem zdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy w wymiarze co najmniej pół etatu i przyjąć ofertę pracy z terenu całej Norwegii. 
 • Z nielicznymi wyjątkami musisz przebywać w Norwegii.
 • Musisz mieć mniej niż 67 lat. 

Osobne zasady dla osób, starających się o zasiłek w okresie od 1 listopada 2020 do 18 lutego 2021.

 • Twój czas pracy musi być ograniczony o co najmniej 50 % roboczogodzin.
 • Twoja pensja musi być ograniczona.
 • Twój przychód z pracy z ostatnich 12 miesięcy musi wynosić co najmniej 1,5G (152 027 NOK), lub 3G (304 053 NOK) z ostatnich 36 miesięcy. Do przychody są zaliczane przychody z zasiłku rodzicielskiego, macierzyńskiego oraz zasiłku chorobowego związanego z macierzyństwem.
 • Musisz być osobą rzeczywiście poszukującą pracy. Masz być zatem zdolny do podjęcia jakiejkolwiek pracy w wymiarze co najmniej pół etatu i przyjąć ofertę pracy z terenu całej Norwegii. 
 • Z nielicznymi wyjątkami musisz przebywać w Norwegii.
 • Musisz mieć mniej niż 67 lat. 

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Jeżeli otrzymujesz zasiłek dla bezrobotnych od 1 stycznia 2021, nie otrzymasz zasiłku za pierwsze 3 dni (tak zwane dni oczekiwania).

W okresie do 1 października obowiązują tymczasowe stawki zasiłku dla bezrobotnych spowodowane pandemią koronawirusa.

 • otrzymasz 80% swoich zarobków poniżej stawki 3G (304 053 NOK)
 • otrzymasz 62,4% swoich zarobków jeżeli Twoje zarobki są z przedziału 3G (304 053 NOK) a 6G (608 106 NOK).

Możesz wyliczyć wysokość swojego zasiłku dla bezrobotnych na stronie NAV.