Permittering i dagpenger w Norwegii. Zasiłki dla bezrobotnych w Norwegii.

Prmittering i Dagpenger w Norwegii.

Skorzystaj z naszej pomocy i uzyskaj zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii.

Komu przysługuje zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Zasiłek mogą otrzymać osoby, które otrzymały wypowiedzenie umowy od pracodawcy (dagpenger). Gdy masz przestój w pracy, możesz ubiegać się o tzw. permittering.

Istnieje seria warunków, które musisz spełnić, aby uzyskać zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii. Osoby starające się o zasiłek muszą przede wszystkim mieć zredukowany czas pracy o co najmniej 50%. Ważne jest również osiąganie określonego dochodu  i aktywne poszukiwanie pracy. Musisz regularnie uzupełniać karty meldunkowe i plan aktywności.

Jak mogę uzyskać zasiłek dla bezrobotnych lub permittering?

Jeżeli chcesz otrzymać zasiłek dla bezrobotnych (dagpenger lub permittering) musisz zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy. Możesz to zrobić osobiście lub elektronicznie. Następnie musisz złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami. 

Kiedy można zarejestrować się jako osoba bezrobotna?

Rejestracji można dokonać na około tydzień przed ostatnim dniem wypłaty. Zasiłek jednak może zostać przyznany od dnia rejestracji i dostarczenia wniosku do urzędu.

Jak zarejestrować się w NAV jako osoba poszukująca pracy?

Niezbędna jest możliwość logowania do NAV poprzez BankID, BuyPass lub paszport. Dodatkowo dostarcz do nas poniższe dokumenty.

Jakie dokumenty należy nam dostarczyć?

 • Wypełniony formularz danych,
 • karta podatkowa (Skattekort) za dany rok podatkowy,
 • podpisane wnioski “Klage/anke til” i “General fullmakt” w miejscu Signature,
 • Aktualne CV – z dokładnymi datami (miesiąc i rok),
 • Lonns i odcinki za ostatnie 12 miesięcy. 
 • Jeżeli dochód z ostatnich 12 miesięcy był był niższy niż 177 930 NOK, należy przedstawić Lonnsy za ostatnie 36 miesięcy. W tym wypadku łączny dochód musi wynosić co najmniej 355 860 NOK.
 • Aktualną umowę o pracę,
 • akt urodzenia dzieci – jeśli nie ukończyły 18 lat,
 • dokument potwierdzający numer konta i kopia paszportu,
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty na nasze konto bankowe zgodnie z cennikiem.

Dodatkowo w przypadku zasiłku dla bezrobotnych dagpenger:

 • Wypowiedzenie stosunku pracy. Dokument ten powinien zawierać datę rozpoczęcia i zakończenia stosunku pracy, przyczynę zakończenia stosunku pracy, okres wypowiedzenia, datę wypowiedzenia.
 • Zaświadczenie NAV 04-08.03 wypełnione przez ostatniego pracodawcę. Druk otrzymasz od nas mailem.

Dodatkowo w przypadku permitteringu:

 • Zawiadomienie o zwolnieniu tymczasowym (Varsel om permittering) zawierające przyczynę zwolnienia, okres zwolnienia tymczasowego i informację, w które dni pracodawca ma obowiązek płacowy.
 • Zaświadczenie NAV 04-08.04 uzupełnione przez pracodawcę. Druk otrzymasz od nas mailem.

Czym są karty rejestracyjne?

Karta rejestracyjna jest informacją dla urzędu o obecnej sytuacji. Każda osoba ubiegająca się i przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek uzupełniania karty na stronie urzędu. Musisz to robić co 14 dni. Jeżeli karta będzie wypełniona błędnie lub w sposób niepełny to karta zostanie zwrócona i wypłata zasiłku się opóźni. Jeżeli od uzupełnienia ostatniej karty minie ponad 20 dni, NAV automatycznie usunie Cię z rejestru. W takiej sytuacji konieczne będzie wykonanie procedury od początku.

Jak długo trzeba czekać na decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych?

Decyzje przesyłane są w formie pisemnej w ciągu około 8 tygodni od momentu wysłania wniosków. Odwołanie od decyzji możesz złożyć w ciągu 3-6 tygodni od wystawienia decyzji w formie pisemnej (dokładny termin podany jest w decyzji).

Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Wysokość zasiłku to 62,4% kwoty dochodu z ostatnich 12 lub 36 miesięcy. Do wyliczenia kwoty bierze się pod uwagę kwotę dochodu z pracy oraz otrzymanych zasiłków (oprócz rodzinnego). NAV nie uwzględnia dochodu powyżej 711 720 NOK. 

Dodatek dla rodziców dzieci do 18-go roku życia.

Jeśli opiekujesz się dziećmi w wieku poniżej 18 lat, otrzymasz dodatek na dziecko w wysokości 35 NOK na dziecko, 5 dni w tygodniu. Łącznie wynosi to 175 NOK tygodniowo na dziecko. Jeśli utrzymujesz dziecko, masz prawo do dodatku na dziecko, nawet jeśli dziecko nie mieszka z Tobą. Dziecko musi mieszkać w Norwegii lub innym kraju EOG. Jeśli dziecko w ciągu 12 miesięcy spędzi ponad 90 dni poza Norwegią lub innym krajem EOG, nie będziesz już otrzymywać dodatku na dziecko.Jaka jest wysokość zasiłku dla bezrobotnych?

Kiedy wypłacany jest zasiłek?

Zasiłek dla bezrobotnych wypłacany jest na podstawie karty meldunkowej, którą wysyła się co 14 dni. Pieniądze z zasiłku zostaną Ci wypłacone w ciągu około 3 dni po wysłaniu karty meldunkowej. Warunkiem jest jej prawidłowe wypełnienie. Wcześniej powinieneś otrzymać  pozytywną decyzję o przyznaniu zasiłku.

O czym trzeba pamiętać, pobierając zasiłek dla bezrobotnych w Norwegii?

Każda osoba przebywająca na zasiłku dla bezrobotnych ma obowiązek powiadamiania o zmianach dotyczących dochodu, sytuacji rodzinnej lub sytuacji zawodowej, bądź planowanego pobytu za granicą.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.