Rozliczenie podatkowe uwzględniające ulgę na dziecko.

Skorzystaj z odpisu na dzieci w PIT 36/ZG za 2020 rok.

Ulga na dziecko, zwana również prorodzinną, to bardzo popularne w Polsce odliczenie od podatku.  Poniżej przedstawiam warunki oraz zasady działania tej ulgi  w rozliczeniu za rok 2020. 

Jeżeli pracowałeś w Polsce i za granicą, rozliczysz swoje wszystkie dochody, korzystając z naszego formularza.

Komu przysługuje ulga prorodzinna?

Z ulgi mogą skorzystać rodzice, rodzice zastępczy oraz opiekunowie dzieci. Kluczowym kryterium jest faktyczne sprawowanie władzy rodzicielskiej nad dzieckiem, jego majątkiem, oraz wychowywanie go.  Z ulgi mogą skorzystać zatem opiekunowie prawni, z którymi dziecko zamieszkiwało, rodzice zastępczy sprawujący opiekę na podstawie orzeczenia sądu lub umowy ze starostą.

Zgodnie z informacjami Ministerstwa Finansów utrzymywanie sporadycznych kontaktów z dzieckiem, bądź płacenie alimentów nie wystarcza do skorzystania z ulgi.

Na które dzieci przysługuje ulga?

  • Przysługuje na każde dziecko, które nie ukończyło 18-go roku życia.
  • Przysługuje na każde niepełnosprawne dziecko, które otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny lub rentę socjalną. Nie ma znaczenia wiek dziecka niepełnosprawnego.
  • Z ulgi mogą skorzystać również rodzice dzieci, które nie ukończyły 25-go roku życia i dalej się uczą. W tym konkretnym przypadku, dochód takich dzieci, nie może w skali roku przekroczyć 3089 zł. Do dochodu dziecka nie wlicza się renty rodzinnej

Jakie warunki muszą spełnić rodzice ubiegający się o ulgę na dziecko?

Nie ma limitu dochodu, który pozbawiałby ulgi rodziców dwójki lub większej liczby dzieci.

Rodzice jednego dziecka mają prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej, jeżeli spełnią poniższe warunki:

  • dochód  podatnika rozliczającego się ze współmałżonkiem nie może przekroczyć 112.000 zł w skali roku (sumuje się dochód podatnika i małżonka),
  • dochód podatnika wychowującego dziecko samotnie, nie może przekroczyć 112.000 zł w skali roku,
  • dochód podatnika nie będącego w związku małżeńskim i wychowującego jedno dziecko z drugim rodzice, nie może przekroczyć 56.000 zł w skali roku. 

Ulga przysługuje podatnikom posiadającym zarówno nieograniczony jak i ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce.

Ulga nie przysługuje podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą opodatkowaną ryczałtem. Jeżeli podatnik opodatkowuje ryczałtem na przykład najem (nie w ramach działalności gospodarczej), ma prawo skorzystać z ulgi prorodzinnej w ramach rozliczenia na przykład swoich dochodów z pracy, bądź działalności gospodarczej opodatkowanej skalą podatkową.

Jaka jest wysokość ulgi prorodzinnej za 2020 rok?

  • Na pierwsze dziecko 1112,04 zł rocznie (92,67 zł miesięcznie).
  • Na drugie dziecko 1112,04 zł (92,67 zł miesięcznie).
  • Na trzecie i kolejne dziecko 2000,04 zł (166,67 zł miesięcznie).

Jeżeli przez cały 2020 rok sprawowałeś/łaś władzę rodzicielską nad dwójką dzieci, wówczas od podatku odliczysz 2×1112,04=2224,08 zł.

Jeżeli przez cały 2020 rok sprawowałeś/łaś władzę rodzicielską nad trójką dzieci, wówczas od podatku odliczysz 2×1112,04+2000,04=4224,12 zł.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.