Zapłać mniej podatku w Norwegii stosując ulgi podatkowe.

Odlicz ulgi podatkowe w Norwegii.

Skorzystaj z ulg podatkowych i zwiększ swój zwrot podatku z Norwegii.

Co dają ulgi podatkowe w Norwegii?

Ulgi podatkowe dają możliwość zwiększenia zwrotu podatku, bądź zmniejszenia wysokości podatku do zapłaty. 

Poniżej znajdziesz ulgi podatkowe, z których można korzystać przy rozliczaniu podatku z Norwegii. 

Jakie są najpopularniejsze ulgi podatkowe w Norwegii?

 1. Ulga Status Pendler – czyli ulga na pokrycie kosztów utrzymania w Norwegii. Odliczenie dojazdów do pracy, mieszkania i mediów oraz w niektórych przypadkach diet.
 2. Odpis rodzicielski – to ulga na odliczenie dodatkowych kosztów opieki nad dziećmi, takimi jak przedszkole, szkoło, zajęcia pozalekcyjne.
 3. Odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego spłacanych w Polsce.
 4. Odpis darowizny na organizacje społeczne w Norwegii.
 5. Ulgi dla marynarzy i rybaków.  

Czym jest ulga Status Pendler?

Często samemu opłacasz koszty utrzymania w Norwegii. Płacisz za najem mieszkania, energię elektryczną, ogrzewanie, wodę.
Niejednokrotnie samemu opłacasz podróże z Polski do Norwegii oraz transport do pracy na miejscu.
Możesz wszystkie te wydatki odliczyć w swoim rozliczeniu rocznym. Popularnie ulga na te wydatki to Status Pendler, Pendler lub po prostu Pendlerfradrag.
Osoby żonate bądź dojeżdżające do swojego dziecka w Polsce nie muszą już dokumentować co najmniej 3 podróży do Polski w trakcie roku. 

Od 2018 roku Skateetaten wprowadził zasadę, że wydatki na mieszkanie i ewentualne diety odliczysz maksymalnie przez dwa lata, o ile nie zmienisz gminy, w której mieszkasz i pracujesz. Jeżeli w roku 2018, 2019 lub 2020 zmieniłeś gminę, w której mieszkasz i pracujesz, możesz przez kolejne 24 miesiące korzystać z odliczeń podatkowych na mieszkanie i ewentualne diety.

Cały czas możesz korzystać z odliczenia kosztów dojazdu do pracy w Norwegii.

Jakie dokumenty są potrzebne do skorzystania z ulgi Status Pendler?

Do skorzystania z ulgi i odliczenia kosztów najmu oraz dojazdów wystarczy:

 • Akt małżeństwa / akt urodzenia dziecka (druki “europejskie”) oraz zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu.
 • Potwierdzenia zapłaty czynszu i opłat za media (przelewy). Jeżeli pracodawca potrącał Ci czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.

Jeżeli chcesz dodatkowo odliczyć koszty podróży do domu w Norwegi oraz koszty codziennych dojazdów do pracy dołącz:

 • potwierdzenia odbytych podróży do Norwegii – bilety lotnicze, bilety promowe;
 • jeżeli jeździłeś samochodem do Norwegii, przydadzą się faktury/ paragony za paliwo;
 • jeżeli łączny koszt opłat za bramki autostradowe i przejazdów przez tunele przekracza 3300 NOK, warto uwzględnić go w uldze.

Pamiętaj, aby przeliczyć wszystkie dni dojazdu do pracy i odległość, jaką wówczas pokonywałeś. To pozwoli na poprawne wyliczenie ulgi na dojazdy.

Jeżeli mieszkałeś w lokum bez dostępu do kuchni, na campie, w hotelu, lub pracowałeś w delegacji, możesz również odliczyć koszt dziennej diety.

Jakie warunki musi spełnić singiel, aby skorzystać z ulgi status pendler?

Jeżeli jesteś singlem, musisz udokumentować 4 podróże do swojego mieszkania w Polsce w ciągu roku. To duże ułatwienie w porównaniu do lat poprzednich. Przypomnijmy, poprzednio Skatteetaten zalecało udokumentowanie podróży do domu w Polsce raz na trzy lub raz na sześć tygodni.

Wymagane dokumenty, jeżeli masz więcej niż 22 lata:

 • Potwierdzenia zapłaty czynszu i opłat za media (przelewy). Jeżeli pracodawca potrącał Ci czynsz z wypłaty, niezbędne są Lonnslipy z potrąconymi kwotami.
 • Zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce, przetłumaczone na język angielski lub norweski,
 • Akt notarialny własności mieszkania w Polsce.

Wymagane dokumenty, jeżeli masz mniej niż 22 lata:

 • akt urodzenia na druku europejskim,
 • zaświadczenie o zameldowaniu w Polsce.

Czym jest ulga na odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego?

Z odliczenia możesz skorzystać,  jeżeli posiadasz kredyt hipoteczny w Polsce, a 90% Twojego rocznego dochodu pochodzi z pracy na terytorium Norwegii i nie jesteś norweskim rezydentem podatkowym.

Wymagane dokumenty:

 • Zaświadczenie o wysokości odsetek od kredytu – przetłumaczone na język angielski. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o dacie zaciągniętego kredytu, celu jego zaciągnięcie, danych kredytobiorcy, wysokości zapłaconych odsetek w danym roku. 
 • Na wezwanie Skatteetaten musisz udokumentować, że co najmniej 90% Twojego dochodu jest opodatkowane w Norwegii.

Jak funkcjonuje ulga rodzicielska?

Możesz odliczyć koszty związane z pobytem swoich dzieci w żłobku, przedszkolu, szkole, świetlicy lub na zajęciach pozalekcyjnych, jeżeli dziecko nie przekroczyło 12-go roku życia. Maksymalnie można odliczyć 25 000 NOK na pierwsze dziecko oraz maksymalnie 15 000 NOK na kolejne dzieci

Wymagane dokumenty:

 • akt urodzenia dziecka na druku europejskim,
 • zaświadczenie o wspólnym zameldowaniu z dzieckiem,
 • potwierdzenie /  zaświadczenie potwierdzające pokryte koszty opłat za żłobek, przedszkole, zajęcia pozalekcyjne. Zaświadczenie musi być przetłumaczone na język angielski.

Co mogą odliczyć marynarze pływający dla Norweskiego pracodawcy?

Marynarzom, którzy pracowali co najmniej 130 dni na morzu przysługuje ulga w maksymalnej kwocie 83000 NOK. Marynarze statków innych niż norweskie muszą na wezwanie urzędu podatkowego udokumentować liczbę dni pobytu na morzu (książeczka marynarska, logbook). 

Co mogą odliczyć rybacy pływający dla Norweskiego pracodawcy?

Rybakom, których głównym zajęciem jest rybołówstwo, i którzy pracowali co najmniej 130 dni na morzu przysługuje ulga w maksymalnej kwocie 154000 NOK. 

Odliczenie darowizny

Odliczeniu podlegają kwoty przeznaczone na instytucje dobroczynne zarejestrowane w Skatteetaten. Maksymalna kwota odliczenia za 2022 rok to 25 000 NOK.

Czy mogę złożyć zeznanie podatkowe posiadając kartę podatkową 25% – Kildeskatt?


Masz możliwość rozliczenia się na zasadach ogólnych nawet posiadając kartę podatkową 25%. Należy jednak zawczasu powiadomić Skatteetaten, że chcesz skorzystać z takiej możliwości. Proponujemy, abyś najpierw sprawdził opłacalność takiego rozliczenia. Zapłacisz za to 170 zł. Jeżeli okaże się, że masz możliwość uzyskania zwrotu podatku, rozliczymy cię na zasadach ogólnych. 170 zł za kalkulację podatku zaliczymy na poczet wykonania dla Ciebie usługi.