Do 28 lutego norweskie władze przedłużyły restrykcje związane z możliwością wjazdu do Norwegii dla obcokrajowców.
Jak tłumaczy na rządowej stronie https://www.regjeringen.no minister sprawiedliwości i zarządzania kryzysowego Monica Mæland :
“Sytuacja epidemiologiczna w Norwegii, a zwłaszcza w innych częściach Europy wskazuje, że niestety nadal musimy w maksymalnym stopniu ograniczyć liczbę osób przyjeżdżających. W związku z tym utrzymujemy surowe ograniczenia wjazdu do kraju, na razie do 28 lutego. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że ograniczenia te mają poważne konsekwencje dla rodzin, osób fizycznych i podmiotów gospodarczych”.
Na stronie polskiego MSZ  znajdziemy informacje, jakie osoby mogą wjechać obecnie do Norwegii bez przeszkód. Są to przede wszystkim osoby posiadające stałe zameldowanie w Norwegii, czyli norwescy rezydenci, Certyfikat rezydencji, możesz uzyskać na stronie https://www.skatteetaten.no/en/person/national-registry/certificates-and-information/bestille-attester/overview-of-certificates/residence-certificate/.
Na oficjalnej stronie Norweskiego Urzędu Emigracyjnego znajdziemy szerszy katalog osób, które nie będąc rezydentami norweskimi i nie posiadając stałego zameldowania w Norwegii, mogą do tego kraju wjechać. Są to przede wszystkim:
 • obcokrajowcy będący rezydentami norweskimi,
 • cudzoziemcy, którym udzielono zezwolenia na imigrację rodzinną,
 • obcokrajowcy, którzy będą odwiedzać lub mieszkać z bliskimi, członkami rodziny w Norwegii,
 • osoby dojeżdżające np. do szkoły/przedszkola ze Szwecji i Finlandii,
 • cudzoziemcy, którzy mają zaplanowany kontakt ze swoimi dziećmi,
 • osoby, które mają szczególne obowiązki opiekuńcze nad osobami w Norwegii lub inne ważne względy socjalne,
 • osoby szukające azylu i uchodźcy,
 • niektóre grupy zawodowe np: dziennikarze, marynarze i personel lotniczy, transport dóbr i pasażerów, personel dyplomatyczny i wojskowy, samowie podczas wypasu reniferów, załoga i badacze morskich rejsów badawczych,
 • cudzoziemcy z zaproszeniem władz norweskich oraz pracownicy organizacji międzynarodowych,
 • cudzoziemcy zamierzający międzylądować na lotnisku w Norwegii (zarówno w tranzycie międzynarodowym, jak i w obrębie strefy Schengen),
 • cudzoziemcy pełniący krytyczne funkcje społeczne,
 • cudzoziemcy, którzy są stałym mieszkańcem Svalbardu lub którzy muszą podróżować przez kontynent norweski w drodze do, lub z pracy, lub pobytu na Svalbardzie.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie skatteetaten.no osoby posiadające tzw D number nie mają prawa zamówienia certyfikatu rezydencji.

Informacja dla posiadaczy D number

Categories: Bez kategorii