zwrot podatku z anglii

Odzyskaj podatek z Anglii

Odzyskaj nadpłacony podatek nawet za 5 lat wstecz.

Czy mogę rozliczyć podatek w Anglii bez National Insurance Number? 

Jest to możliwe, aczkolwiek brak National Insurance Number znacznie utrudnia procedurę. Bez stałego numeru National Insurance  nie uzyskamy w urzędzie żadnych informacji.  

Co zrobić, jeżeli wiem, że odprowadzałem podatek, a nie posiadam świadczących o tym dokumentów. 

Po pierwsze sprawdź w skrzynce pocztowej, czy nie otrzymałeś korespondencji z HMRC bądź od pracodawcy. Możesz także dopytać swojego pracodawcę czy może wystawić dla Ciebie P45 lub P60. Jeżeli takie działania nie przyniosą rezultatu to możesz skontaktować się telefonicznie z HMRC, aby wystąpiło do pracodawcy o Twoje dokumenty. 

Kiedy zaczyna się rok podatkowy w Wielkiej Brytanii? 


 Wielkiej Brytanii rok podatkowy nie pokrywa się z rokiem kalendarzowym. Zaczyna się 6 kwietnia danego roku i trwa do 5 kwietnia roku następnego. Z tego powodu lata podatkowe oznacza się w sposób następujący np. rok 2020/2021.  

Do ilu lat wstecz mogę ubiegać się o zwrot podatku? 

Rozliczać można się do 5 lat wstecz, a to oznacza, że 5 kwietnia 2018 upływa termin dla rozliczenia podatku za rok 2013-2014. Zgodnie z tym można rozliczać ten rok podatkowy i wszystkie następujące po nim. 

Rok podatkowy. Ostateczny termin na odzyskanie podatku.
2016-2017 5 kwietnia 2021
2017-2018 5 kwietnia 2022
2018-2019 5 kwietnia 2023
2019-2020 5 kwietnia 2024
2020-2021 5 kwietnia 2025

Jaki jest czas oczekiwania na czek ze zwrotem podatku? 

Od momentu wystawienia przez HMRC decyzji (kalkulacji) o zwrocie podatku, jest to około 3 tygodni. Ponadto realizacja czeku trwa około 6 tygodni.

Jaka jest wysokość ulgi SED oraz warunki jej uzyskania? 

Z tytułu ulgi SED przysługuje całkowity zwrot podatku za dany rok podatkowy. Warunkiem jest jednak spełnienie łącznie wszystkich wymogów ustalonych dla tej ulgi: 

  • jesteś marynarzem wykonującym pracę na statku, 

  • nie możesz przebywać na terenie Wielkiej Brytanii więcej niż 183 w ciągu roku,

  • musisz wykazać przynajmniej jeden port zagraniczny u każdego z pracodawców,

  • ponadto okres zatrudnienia w danym roku podatkowym, za jaki chcesz odzyskać podatek, musi wynosić co najmniej 365 dni oraz rozpoczynać się i kończyć poza Wielką Brytanią. 

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.