Zwrot podatku ze Szwecji

Rozlicz swój podatek w Szwecji.


Profesjonalne rozliczenia podatkowe.

Jakie dokumenty potrzebuję do rozliczenia podatku w Szwecji?

Żebyśmy mogli poprawnie przygotować Twoje rozliczenie podatkowe w Szwecji, niezbędne będą poniższe dokumenty:

 1. wypełniony i podpisany formularz danych.
 2. podpisany w pozycji UNDERSKRIFT dokument Inkomstdeklaration 1 (deklaracja podatkowa wysyłana w kwietniu przez Skatteverket),
 3. dokument „Bank account for tax refunds” podpisany w miejscu SIGNATURE (znajdziesz go na końcu formularza danych),
 4. zestawienie od pracodawcy/pracodawców KU10, KU13 lub KU14 lub wszystkie odcinki z wypłat,
 5. kopia/kopie umowy/umów o pracę,
 6. oryginał zaświadczenia potwierdzającego numer konta bankowego z wyszczególnieniem nazwy banku, adresu banku, numeru IBAN i SWIFT oraz z podpisem pracownika banku i pieczątką banku (zaświadczenie nie może być starsze niż 6 miesięcy),
 7. kopia dokumentu tożsamości,
 8. dokumenty potwierdzające koszty, które chcesz odliczyć (np. kopia biletów na prom/ samolot , faktury za paliwo, potwierdzenie opłat za mieszkanie, prąd, gaz).

Podatek w Szwecji – Sink, czyli pobyt do 183 dni.

W Szwecji możesz opłacać podatek dochodowy na dwa sposoby. Pierwsza grupa podatników to osoby, które przebywały w Szwecji krócej niż 183 dni w trakcie roku podatkowego. Takie osoby opodatkowane są podatkiem SINK, czyli specjalnym podatkiem dla nierezydentów w wysokości 25%. O opodatkowanie podatkiem SINK musisz aplikować sam, bądź za pośrednictwem swojego pracodawcy. Pracodawca złoży w szwedzkim Urzędzie Skarbowym informację o Twoich dochodach i zapłaconym podatku na druku KU13. Na tym Twoje rozliczenie podatku w Szwecji się kończy. Nie musisz składać deklaracji podatkowej, ale i nie możesz odliczyć żadnych ulg. Nie otrzymasz również zwrotu podatku. Możesz jednak wybrać opodatkowanie na zasadach ogólnych opisane poniżej.

Rozliczenie podatku — zasady ogólne.

Jeżeli przebywałeś w Szwecji dłużej niż 183 dni w roku lub zrezygnujesz z opodatkowania podatkiem SINK musisz złożyć deklarację podatkową Inkomstdeklaration 1. Szwedzki urząd podatkowy wysyła druki deklaracji podatkowej między marcem a kwietniem. Możesz rozliczyć podatek na zasadach ogólnych, nawet jeżeli przez cały rok  byłeś opodatkowany podatkiem SINK. W takim wypadku deklarację podatkową musisz pobrać i wypełnić samodzielnie. Deklarację podatkową za rok 2023 musisz złożyć najpóźniej do 2 maja 2024.

Najważniejsze terminy przy rozliczaniu podatku ze Szwecji?

 • styczeń luty – to czas kiedy pracodawca prześle Ci  Twoje roczne podsumowanie dochodów na druku KU10/KU13.
 • marzec/kwiecień – Skatteverket (Szwedzki Urząd Skarbowy) przesyła na adres podatnika deklaracje podatkowe (tzw.Inkomstendeklaration 1). Deklaracje zazwyczaj wysyłane są na Twój szwedzki adres. Jeżeli nie otrzymałeś deklaracji, skontaktuj się z nami. Zamówimy ją dla Ciebie. 
 • 2 maj 2024 ostateczny termin złożenia w urzędzie uzupełnionych deklaracji za rok 2023.
 • czerwiecgrudzień urząd wydaje decyzje podatkowe i przesyła zwroty podatku lub wezwania do zapłaty podatku w zależności od indywidualnej sytuacji podatnika.

Ważne! Jeśli deklaracje podatkową wyślesz po terminie (2.05.2024) Skatteverket ma prawo naliczyć Ci karę za spóźnienie.

Z jakich ulg podatkowych można skorzystać, rozliczając podatek w Szwecji?

Poniżej znajdziesz listę obejmującą ulgi podatkowe w Szwecji:

 • Odliczenie pełnej ulgi podstawowej, jeżeli co najmniej 90% Twoich dochodów pochodzi ze Szwecji.
 • Odliczenia z tytułu pracy tymczasowej odliczenie diet za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz kosztów za mieszkanie.
 • Odliczenie kosztów prowadzenia podwójnego gospodarstwa domowego — odliczenie diet za pierwsze 30 dni pobytu w Szwecji oraz kosztów za mieszkanie.
 • Ulga na podróże pomiędzy Polską a Szwecją.
 • Odliczenie dojazdów do pracy wewnątrz Szwecji.
 • Odpis z tytułu opłacania składek ZUS.
 • Odpisanie odsetek od kredytu hipotecznego.

Odwołanie od decyzji Skatteverket.

Jeżeli nie zgadzasz się z decyzją Skatteverket (szwedzkiego Urzędu Skarbowego) lub chciałbyś uwzględnić dodatkowe ulgi podatkowe, możesz złożyć korektę zeznania podatkowego do 6 lat wstecz.

Co to jest Personnummer ?

Personnummer ( odpowiednik polskiego numeru PESEL ) to szwedzki numer personalny, który można uzyskać rejestrując się w Folkbokforingen.

Dlaczego warto mieć  Personnummer ?

Posiadając numer personalny, zostaniemy wpisani do spisu ludności. Dzięki personnummer możemy wynająć mieszkanie, podjąć pracę , założyć  konto w banku oraz skorzystać z opieki zdrowotnej. 

Co to jest cyfrowa skrzynka pocztowa ?

Dzięki cyfrowej skrzynce pocztowej  otrzymujesz  informację ze szwedzkiego urzędu  podatkowego  oraz innych organów drogą elektroniczną. W przeciwieństwie do zwykłych wiadomości e-mail, cyfrowa skrzynka pocztowa jest bezpieczna, ponieważ logowanie odbywa się za pośrednictwem  BankID. Cyfrowa skrzynka pocztowa jest darmowa  i dostępna wszędzie, gdziekolwiek jesteś.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.