Ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii - Helfo dokument s1

Skorzystaj z norweskiego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce.

Czym jest dokument Helfo S1 ?

Dokument Helfo S1 / E106 potwierdza posiadanie ubezpieczenia zdrowotnego w Norwegii i wydawany jest przez instytucję HELFO. Jest to agencja norweskiego Ministerstwa Zdrowia. Po okazaniu go w oddziale Narodowego Funduszu Zdrowia można bezpłatnie korzystać z opieki medycznej w Polsce.

Kogo obejmuje ubezpieczenie z norweskiego urzędu Helfo?

Dzięki dokumentowi S1, zarówno Ty jak i członkowie Twojej najbliższej rodziny możecie bezpłatnie korzystać z opieki zdrowotnej w Polsce. Druk S1 wydawany jest na osobę pracującą w Norwegii i opłacającą tam ubezpieczenia.

Po zaakceptowaniu przez NFZ certyfikatu S1 wydanego przez HELFO możesz korzystać ze służby zdrowia w Polsce, przez okres określony na dokumencie. Pamiętaj, jeżeli skończysz swoją pracę w Norwegii, wówczas bezzwłocznie poinformuj o tym Helfo.

Jakie warunki należy spełnić aby ubiegać się o certyfikat S1 z Norwegii? 

Musisz odprowadzać składki na ubezpieczenie społeczne w Norwegii. Składki mogą być odprowadzane zarówno z tytułu zatrudnienia, jak i z tytułu pobierania zasiłków z NAV (zasiłek dla bezrobotnych, chorobowy, rodzicielski). 

Jakie dokumenty są potrzebne aby wnioskować o dokument S1? 

Jeśli posiadasz kody MinID lub inną formę logowania do systemu altinn.no, wypełnij nasz formularz na stronie https://dorfin.pl/formularz-s1/  i załącz do niego następujące dokumenty:

  • Umowę o pracę/ kontrakt lub decyzję o przyznaniu zasiłku dla bezrobotnych.
  • Pisemne potwierdzenie zatrudnienia od pracodawcy (jeżeli składasz wniosek po upływem roku od rozpoczęcia pracy).
  • Kopię dokumentu tożsamości

Jeżeli nie posiadasz kodów MinID lub innej formy logowania do systemu altinn.no:

W jakim czasie Helfo wydaje dokument potwierdzający ubezpieczenie?

Helfo zazwyczaj rozpartuje wnioski o dokument S1 w terminie od 8 do 12 tygodni. 

Co należy zrobić po uzyskaniu druku S1 ? 

  • Druk S1 zostanie przesłany przez Helfo na Twój adres korespondencyjny w dwóch egzemplarzach z pieczątkami Helfo. 
  • Druki należy złożyć do wojewódzkiego oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, pod który przynależysz. 
  • NFZ pozostawia jeden egzemplarz druku w oddziale, natomiast drugi, na którym złożona jest pieczątka NFZ musi zostać odesłany do Helfo. 
  • Po przeprowadzeniu tych czynności powinieneś mieć możliwość bezpłatnego korzystania z ubezpieczenia medycznego również na terenie Polski. 

Na jaki okres wydawany jest dokument S1 ? 

Druk S1 wydawany jest na okres zatrudnienia określony w umowie o pracę lub decyzji zasiłkowej. Jeżeli umowa o pracę jest na czas nieokreślony to druk wydawany jest na okres 2 lat. 

O czym należy pamiętać, kiedy podlega się norweskiemu ubezpieczeniu HELFO? 

Pamiętaj, żeby powiadomić Helfo o zmianach, które mogą mieć wpływ na prawo do korzystania z norweskiego ubezpieczenia.

Potrzebujesz więcej informacji? Zadaj nam pytanie poprzez formularz kontaktowy.

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.