zwrot podatku z Niemiec

Pracowałeś w Niemczech?Skorzystaj z najlepszej oferty na rozliczenie i zwrot podatku z Niemiec.

Pracowałeś w Niemczech?

Pamiętaj, że masz prawo ubiegać się o zwrot podatku z Niemiec. Dzięki temu zyskasz dodatkowe środki, które nadpłaciłeś w trakcie pracy w Niemczech.

W niemieckim zeznaniu podatkowym możesz zawrzeć szereg odpisów,  w rezultacie Twój zwrot podatku będzie wyższy, lub dopłata niższa.

Jeżeli pracowałeś w poprzednim roku w Niemczech i Polsce, pamiętaj, aby ująć niemieckie dochody w polskiej deklaracji PIT 36/ZG. Link do rozliczenia podatku w Polsce.

Jak rozliczyć podatek z Niemiec za 2022 rok?

Możesz skorzystać z bezpiecznego formularza online, który otworzysz, klikając poniższy link. Możesz również pobrać, wydrukować i wypełnić poniższy formularz PDF.

Kto ma obowiązek rozliczyć się z podatku w Niemczech?

Obowiązek złożenia deklaracji podatkowej istnieje w następujących przypadkach:

 • pracowałeś u więcej niż jednego pracodawcy,
 • jedno z małżonków ma III klasę podatkową a drugie przebywało poza granicami Niemiec, lub ma V lub VI klasę podatkową,
 • w danym roku podatkowym małżonkowie rozwiedli się, bądź jedno z małżonków zmarło,
 • otrzymałeś wezwanie do rozliczenia z niemieckiego urzędu skarbowego Finanzamt,
 • wysokość Twojego dochodu przekroczyła kwotę wolną od podatku i nie został odprowadzony podatek,
 • uzyskałeś dochody lub świadczenia, które przekroczyły 410 euro/miesiąc, i od których nie był odprowadzony podatek,
 • uzyskałeś dochód, który przekroczył kwotę 11000 euro i na Lohnsteuerbescheiningung wpisane są kwoty w pozycjach 17 lub 20,
 • prowadziłeś własną działalność gospodarczą.

Kiedy można otrzymać zwrot całego zapłaconego podatku?

Zwrot całego zapłaconego w Niemczech podatku otrzymasz, jeżeli Twój roczny dochód nie przekroczy kwoty wolnej od podatku. Za rok 2022 była to kwota 10.347 euro. Dla małżeństw ta kwota wynosi 20.697 euro.

Czy można rozliczyć się bez Lohnsteuerbescheiningung?

Jeżeli od pracodawcy/ców nie dostałeś swojego rocznego zestawienia o dochodach, wówczas możemy przygotować Twoje rozliczenie roczne na podstawie kompletu miesięcznych odcinków z wypłaty (Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge).

Co w przypadku, gdy nie mam nadanego Steuernummer i Identifikationsnummer?

Deklarację podatkową możemy wysłać nie posiadając Steuernummer i Identifikationsnummer. Po kilku tygodniach od wysłania deklaracji Finanzamt prześle do Ciebie pisma z nadanymi numerami.

Jakie dokumenty są niezbędne do rozliczenia podatku z Niemiec?

 • Lohnsteuerbescheinigung lub wszystkie rozliczenia miesięczne Abrechnung der Brutto/Netto-Bezüge.
 • Zaświadczenie EU/EOG.
 • Jeżeli posiadasz — kopia zaświadczenia zameldowania w Niemczech w danym roku podatkowym.
 • Jeżeli posiadasz — kopia dokumentu z nadaniem Steuernummer i Identifikationsnummer.
 • Potwierdzenia kosztów, które chcesz odliczyć.
 • Kopia dowodu osobistego.
 • Potwierdzenie konta bankowego.
 • Uzupełniony formularz danych oraz podpisane druki obcojęzyczne, które otrzymasz od nas e-mailem

Z jakich ulg podatkowych mogę skorzystać?

 • Ulga na małżonkę.
 • Dojazdy do pracy.
 • Podwójne gospodarstwo domowe.
 • Odliczenie delegacji.
 • Odliczenie odzieży roboczej, literatury fachowej lub innych rzeczy zakupionych w celach służbowych.
 • Odliczenie składek ZUS.