Zeznanie podatkowe PIT 36 z załącznikiem ZG.

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce.

Deklaracja PIT 36 ZG  i rezydencja podatkowa.

Polscy rezydenci podatkowi mają obowiązek zadeklarować w Polsce wszystkie osiągane dochody. Polskim rezydentem podatkowym jesteś, gdy masz w Polsce swoje  centrum interesów życiowych. Na przykład  masz tu żonę/męża, dzieci, mieszkanie, w którym na stałe mieszkasz. W takim przypadku nie ma  znaczenia, że poza Polską przepracowałeś większą część roku. Zarówno polskie, jak i zagraniczne dochody wykazujesz wówczas w polskim druku PIT 36 z załącznikiem ZG.

U singli jednym z kryteriów ustalania rezydencji podatkowej jest to, czy w danym roku mieszkałeś w Polsce dłużej niż 183 dni.  Jednakże długość pobytu poza Polską nie jest jedynym kryterium ustalania rezydencji podatkowej.

O sposobie ustalania rezydencji podatkowej możesz przeczytać w artykule na naszym blogu i na stronach Ministerstwa Finansów.

Jak złożyć PIT 36 za 2023 rok z pomocą DORFIN?

Możesz wypełnić wygodny formularz online, klikając na poniższy link. Jest to najszybsza forma rozliczenia podatku za pomocą naszej firmy.

Czy muszę składać deklarację PIT 36 ZG, jeżeli nie miałem dochodów w Polsce?

Jeżeli pracowałeś w kraju, który znajduje się na poniższej liście i jesteś polskim rezydentem podatkowym, masz obowiązek zadeklarować uzyskane za granicą dochody w polskiej deklaracji PIT 36/ZG. 

 • Austria,
 • Australia,
 • Austria,
 • Belgia,
 • Dania,
 • Finlandia,
 • Holandia,
 • Irlandia,
 • Izrael,
 • Japonia,
 • Kanada,
 • Litwa,
 • Norwegia,
 • Nowa Zelandia,
 • Portugalia,
 • Rosja,
 • Słowacja,
 • Stany Zjednoczone,
 • Wielka Brytania
 • Zjednoczone Emiraty Arabskie

Dla dochodów uzyskiwanych we wspomnianych krajach zastosowanie ma metoda zaliczenia proporcjonalnego. Oznacza to, że w polskim zeznaniu podatkowym będziesz mógł odliczyć podatek zapłacony za granicą (w określonej proporcji). Może się okazać, że za granicą zapłaciłeś mniej podatku, niż zapłaciłbyś w Polsce. W tej sytuacji różnicę dopłacisz w polskim PIT. Aby zmniejszyć podatek do zapłaty w Polsce, warto skorzystać z ulg podatkowych, na przykład rozliczenie wraz ze współmałżonkiem, odliczenie ulgi prorodzinnej (na dzieci). 

Czy w Polsce zapłacę drugi raz podatek od dochodów zagranicznych?

Nie musisz się martwić, że drugi raz zapłacisz podatek. To tak nie działa. Polska ma podpisane umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z większością krajów na świecie.

Istnieją dwie metody unikania podwójnego opodatkowania, dzięki którym możesz rozliczyć dochody uzyskane za granicą w Polsce.

Metoda wyłączenia z progresją-zwolnienie podatkowe.

Ta metoda ma zastosowanie, jeżeli pracowałeś na przykład w Niemczech lub Szwecji.  Twój zagraniczny dochód posłuży tylko i wyłącznie do ustalenia stawki podatku, którym powinny być opodatkowane polskie dochody. Jeżeli pracowałeś w tych krajach, a w Polsce nie miałeś dochodów w 2022 roku, wówczas nie musisz rozliczać się w Polsce.

Metoda odliczenia proporcjonalnego-kredyt podatkowy.

Ta metoda ma zastosowanie, jeżeli pracowałeś na przykład w Norwegii, Holandii lub Wielkiej Brytanii. W tym przypadku dochody zarówno polskie, jak i zagraniczne będą zsumowane w Twojej polskiej deklaracji. W rozliczeniu będziesz mógł odliczyć zapłacony podatek za granicą (proporcjonalnie do osiągniętego dochodu).

Może się okazać, że będziesz musiał dopłacić w Polsce określoną sumę podatku. Z pomocą przychodzą wówczas ulgi podatkowe, na przykład możliwość rozliczenia się z małżonką, odliczenie ulgi na dzieci itp.

Jeżeli pracowałeś na przykład w Norwegii, zastanów się, czy chcesz odzyskiwać stamtąd zwrot podatku. Im mniej podatku zapłacisz za granicą, tym większa może być Twoja dopłata w Polsce.

Jaki jest termin złożenia deklaracji PIT 36 ZG Polsce?

Masz czas na złożenie deklaracji podatkowej PIT 36/ZG do końca kwietnia roku podatkowego następującego po roku rozliczanym. Za rok 2023 musisz złożyć PIT 36 ZG do 30 kwietnia 2024.

Jeżeli nie wykazałeś dochodów zagranicznych za poprzednie lata, powinieneś to zrobić jak najszybciej. W innym przypadku narażasz się na powstawanie odsetek i kar podatkowych.

Czym jest ulga abolicyjna? 

Ulga abolicyjna aż do rozliczenia za 2020 rok miała za zadanie zrównać dwie metody unikania podwójnego opodatkowania (metodę proporcjonalnego odliczenia i metodę wyłączenia z progresją). Chodzi o to, aby bez względu na kraj, w którym polski podatnik uzyskuje zagraniczny dochód, jego rozliczenie z polskim fiskusem było takie samo. Nie ważne czy podatnik pracował w Niemczech, czy Holandii, jego dochód zagraniczny zadeklarowany wraz z polskimi dochodami daje taki sam wynik rozliczenia rocznego na deklaracji PIT 36 ZG. Gwarantem tego jest wspomniana ulga abolicyjna, dzięki której ewentualny podatek do dopłaty w Polsce jest w całości lub w dużej części “zerowany”.

Począwszy od rozliczeń podatkowych za rok 2021 (składanych do 2 maja 2022), wysokość ulgi abolicyjnej została zmniejszona i wynosi 1360zł i jest to ulga odliczana od podatku.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.