Wyświetlanie wszystkich wyników: 6

 • Rozliczenie podatku z Norwegii – ulga Pendler

  • Rozliczenie z ulgą Status Pendler / odliczenie kosztów mieszkania, dojazdów, diet i pozostałych ulg.
 • Rozliczenie podatku z Norwegii

  • Podstawowe rozliczenie za jeden rok podatkowy.
  • Rozliczenie osób posiadających kartę Kildeskatt (25% podatku).
  • Rozliczenie z ulgą minimalną.
  • Weryfikacja osiągniętego dochodu.
  • Weryfikacja liczby miesięcy pobytu w Norwegii.

  Opłata za weryfikację / kalkulację podatku w kwocie 200 zł jest bezzwrotna i zaliczana na poczet tej usługi.

 • Karta podatkowa w Norwegii na 2023 rok

  Karta podatkowa w Norwegii:

  • Kildeskatt – podatek w wysokości 25% dochodu.
  • Karta na zasadach ogólnych – podatek uzależniony od uzyskanych dochodów.

  Dzięki karcie podatkowej pracodawca nalicza i potrąca odpowiednią kwotę podatku z Twojego wynagrodzenia.

   

 • S1 / Dokument S1- ubezpieczenie zdrowotne z Norwegii

  Masz możliwość korzystania z polskich placówek NFZ będąc osobą zatrudnioną w Norwegii.

 • Rozliczenie podatku z Norwegii – dodatkowe ulgi

  • Rozliczenie za jeden rok podatkowy. Rozliczenie obejmuje dodatkowe ulgi takie jak odliczenie odsetek od kredytu hipotecznego lub kosztów dziennej opieki nad dziećmi.
 • Rozliczenie podatku z Norwegii – odliczenie dojazdów

  • Rozliczenie z ulgą Status Pendler – odliczenie dojazdów Polska – Norwegia – Polska, oraz dojazdów do pracy w Norwegii.
  • Rozliczenie z odliczeniem odsetek od kredytu oraz dziennej opieki nad dzieckiem.