Rozliczenie PIT 36 z załącznikiem ZG

239,00

  • Rozliczenie indywidualne za jeden rok podatkowy.
  • Zadeklarowanie dochodów uzyskanych w Polsce i za granicą (jeden kraj zagraniczny). Każdy dodatkowy kraj +20 zł.
  • Rozliczenie z możliwymi ulgami podatkowymi.
  • Wysyłka do systemu e-deklaracje lub Twój e-pit.