Rozliczenie PIT 37

50,00

  • Rozliczenie za jeden rok podatkowy.
  • Zadeklarowanie dochodów uzyskanych w Polsce z pracy, umów cywilnych, praw autorskich.
  • Rozliczenie indywidualne bądź ze współmałżonkiem.
  • Rozliczenie bez ulg podatkowych.
  • Wysyłka do systemu e-deklaracje lub Twój e-pit.
Kategoria: