Aktualizacja konta bankowego w Norwegii

Wypełnij poniższe pola. Dzięki temu będziemy mogli zaktualizować Twój numer rachunku bankowego w norweskim Urzędzie Skarbowym.

"*" oznacza pola wymagane

Informacje podstawowe

Imie i Nazwisko*
Podaj i potwierdź swój adres e-mail*
Poniższa zgoda jest wymagana*

Wybierz z listy, czy chcesz zgłosić nowe konto do Skatteetaten (norweski Urząd Skarbowy), czy w NAV (norweski ZUS).
Dane dotyczące rachunku bankowego*
Podaj dane dotyczące aktualizowanego rachunku bankowego.
IBAN
BIC/SWIFT
Numer rachunku bankowego
Nazwa banku
Waluta rachunku
Musisz mieć nadany stały numer personalny w Norwegii.
Abyśmy mogli zaktualizować Twoje dane w norweskim systemie, potrzebujemy hasła do Twojego konta MinID.

Załączniki

Załącz skan pierwszej strony umowy z bankiem, która wskazuje, że jesteś posiadaczem danego rachunku bankowego, lub wyciąg bankowy.
Akceptowane typy plików: pdf, jpg, tiff, png, Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
Załącz kopię paszportu lub dowodu osobistego (strona ze zdjęciem).
Akceptowane typy plików: pdf, jpg, tiff, png, Maks. rozmiar pliku: 96 MB.
Załącz swoje kody MinID.
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.