Złóż wniosek o rekompensatę za utracone dochody z Norwegii.

Koniec programu rekompensat z Norwegii. Wnioski za okres do 6 miesięcy wstecz.

To już ostatni moment, aby zwrócić się do NAV o wypłatę rekompensaty za utracone dochody spowodowane brakiem możliwości wjazdu do Norwegii.
NAV poinformował, że wygasza program wypłaty rekompensat. Rozpatrywane będą wnioski obejmujące okres 6 miesięcy wstecz od daty złożenia wniosku.
Program rekompensat prowadzony był za pośrednictwem pracodawców. Jeżeli jednak Twój pracodawca nie wypłacił Ci pieniędzy za cały okres zakazu wjazdu do Norwegii, czyli za okres od 29 stycznia do 25 września, wówczas możesz jeszcze złożyć wniosek samodzielnie.

Jeżeli złożysz wniosek jeszcze w listopadzie, możesz uzyskać rekompensatę od maja.

Jakie kryteria uprawniają do otrzymania rekompensaty?

Jeżeli utraciłeś dochody z powodu zakazu wjazdu do Norwegii, masz prawo uzyskać stosowną rekompensatę. Czas na złożenie wniosku powoli dobiega końca.

Sprawdź, jakie są warunki uzyskania rekompensaty:

  • Nie mogłeś wjechać do Norwegii, a to spowodowało, że utraciłeś źródło swojego zarobku.
  • Jesteś obywatelem Polskim (lub kraju EOG) i przebywasz aktualnie na terytorium Polski.
  • Posiadasz norweski numer personalny lub D-number.
  • Stale mieszkasz poza Norwegią, co oznacza, że nie jesteś zameldowany w Norwegii.
  • Byłeś zatrudniony w Norwegii od 1 do 29 stycznia 2021.

Co wyklucza uzyskanie rekompensaty?

  • Jeżeli zostałeś zwolniony i uzyskujesz zasiłek dla bezrobotnych.
  • Jeżeli jesteś zameldowany w Norwegii lub jeżeli jesteś norweskim obywatelem.
  • Jeżeli w okresie zakazu wjazdu otrzymywałeś wynagrodzenie z innej pracy w kraju pobytu (Polsce). Za czas otrzymywania tego wynagrodzenia nie otrzymasz rekompensaty z Norwegii.
  • Jeżeli otrzymywałeś świadczenie pomocowe/tarczę z kraju pobytu.
  • Jeżeli jesteś przedsiębiorcą/samozatrudnionym. Program rekompensat przeznaczony jest tylko dla osób zatrudnionych na umowę o pracę.

Zalecenia norweskiego rządu dotyczące ograniczenia podróżowania.

Norweski rząd wydał rekomendację dotyczącą ograniczania podróży zagranicznych. Możesz dostać decyzję odmowy wypłaty rekompensaty, jeżeli NAV stwierdzi, że Twoje podróże zagraniczne nie były niezbędne. Podróż z Norwegii do domu w Polsce uznawana jest za podróż zasadną i nie ogranicza prawa do otrzymania rekompensaty za zakaz wjazdu do Norwegii. Decyzja NAV będzie jednak poprzedzona oceną pracodawcy oraz weryfikacją uzyskanych informacji. Ma to na celu ograniczenie nadużyć w programie wypłat rekompensat.

Cena za usługę DORFIN

Możesz zlecić nam złożenie wniosku o uzyskanie rekompensaty za utracone dochody. Cena za naszą usługę to 200 złotych.

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania dotyczące tego tematu, skorzystaj z zakładki kontakt lub z formularza kontaktowego, który znajdziesz poniżej.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.