Rozliczenie PIT 36 zg za 2020 rok.

Rozliczenie dochodów zagranicznych w Polsce.

Często nasi klienci pytają, czy muszą rozliczać dochód z zagranicy w Polsce? Drugim najczęstszym pytaniem jest: czy zapłacą w Polsce podatek po ograniczenie ulgi abolicyjnej? Poniżej znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące istotnych dla Ciebie zmian podatkowych.

Dzięki temu artykułowi będziesz wiedział, czy musisz wypełnić PIT 36/ZG i wykazać dochody z zagranicy w Polsce.

Dochody z Niemiec i PIT 36/ZG – brak zmian w rozliczeniach z polskim fiskusem.

Jeżeli pracujesz w Niemczech i Polsce lub tylko w Niemczech, w Twojej sytuacji podatkowej nic się nie zmieni. Nie uległa zmianie metoda unikania podwójnego opodatkowania pomiędzy Polską a Republiką Federalną Niemiec. Dalej obowiązuje metoda wyłączenia z progresją i nie stosuje się / nie stosowało się ulgi abolicyjnej. Zeznanie PIT 36/ZG złożysz w Polsce tylko jeżeli :

  • pracowałeś w danym roku Polsce i w Niemczech,
  • w celu uzyskania druku UE/EWR polski Urząd Skarbowy prosi, abyś wykazał zagraniczne dochody nawet jeżeli nie pracowałeś wa danym roku w Polsce.
Rok podatkowy 2020 i 2021 Rok podatkowy 2019
Praca tylko w NiemczechNie składasz PIT 36/ZG w Polsce. Nie składasz PIT 36/ZG w Polsce
Praca w Polsce i w NiemczechSkładasz PIT 36/ZG w Polsce i wykazujesz polskie i niemieckie dochody. Składasz PIT 36/ZG w Polsce i wykazujesz polskie i niemieckie dochody.

Dochody z Norwegii, Danii, Belgii i PIT 36/ZG – zmiany od rozliczeń za 2021 rok.

Od 2021 roku w życie wchodzą postanowienia konwencji MLI. W dużym skrócie, dla Polaków pracujących w tych trzech krajach zmieni się metoda unikania podwójnego opodatkowania.
Dochody uzyskane w tych Państwach będą podlegały opodatkowaniu w Polsce przy możliwości proporcjonalnego odliczenia podatku zapłaconego za granicą. Osoby pracujące w Norwegii, Danii i Belgii będą musiały wykazać swoje zagraniczne dochody w polskiej deklaracji PIT 36 z załącznikiem PIT/ZG, nawet jeżeli nie osiągnęły w danym roku dochodów w Polsce. Dodatkowo może się okazać, że konieczna będzie dopłata podatku w Polsce, pomimo podatku już zapłaconego za granicą. Wynikać to może w wielu przypadkach z większej kwoty wolnej od podatku w niektórych krajach europejskich.
Dodatkowo, od 2021 roku tzw. ulga abolicyjna  pokryje tylko pierwsze 8000 złotych dochodu uzyskanego za granicą. Tym samym podatek zostanie pomniejszony maksymalnie o 1360 złotych

Rok podatkowy 2021Rok podatkowy 2019 i 2020
Praca tylko w Norwegii.Składasz PIT 36/ZG w Polsce, opodatkowujesz norweskie dochody i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną. Nie składasz PIT 36/ZG w Polsce.
Praca w Polsce i w Norwegii.Składasz PIT 36/ZG w Polsce, opodatkowujesz polskie i norweskie dochody i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną.Składasz PIT 36/ZG w Polsce, wykazujesz polskie i norweskie dochody.

Dochody z Anglii / Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Litwy, Słowacji – zmiany od 2020r.

Od pierwszego stycznia 2020 w życie weszły postanowienia konwencji MLI w stosunku do Wielkiej Brytanii, Irlandii, Finlandii, Litwy i Słowacji. Do tej daty, dochody uzyskane przez Polaków w wymienionych państwach były zwolnione z opodatkowania w Polsce w przypadku nieosiągania dochodu w kraju.

Od 1 stycznia 2020 roku dochody uzyskiwane przez polskich rezydentów podatkowych np. w Anglii / Wielkiej Brytanii opodatkowane są mniej korzystną metodą unikania podwójnego opodatkowania, to jest metodą proporcjonalnego odliczenia (podatku zapłaconego za granicą).
Dobrą informacją jest możliwość skorzystania w rozliczeniu podatkowym za rok 2020 z ulgi abolicyjnej w pełnej wysokości. Dzięki temu podatnik nie odczuje różnicy w porównaniu z metodą wyłączenia z progresją, tym samym nie zapłaci podatku w Polsce.
Pamiętaj jednak, od 2021 roku tzw. ulga abolicyjna została ograniczona do wysokości 8000 złotych. Oznacza to, że tylko pierwsze 8000 złotych dochodu uzyskanego za granicą będzie zwolnione od podatku w Polsce.

Rok podatkowy 2021Rok podatkowy 2020 Rok podatkowy 2019
Praca tylko w AngliiSkładasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną. Składasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz pełną ulgę abolicyjną. Nie składasz PIT 36/ZG w Polsce
Praca w Polsce i w AngliiSkładasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną.Składasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz pełną ulgę abolicyjną. Składasz PIT 36/ZG w Polsce i wykazujesz polskie i angielskie dochody.

Dochody z Holandii / Niderlandów?

Nie zmienia się dla Ciebie metoda rozliczenia podatkowego w Polsce. Od lat obowiązuje tu metoda odliczenia proporcjonalnego. Niestety dużemu ograniczeniu ulega ulga abolicyjna. Dzięki niej do tej pory unikałeś płacenia nadmiernego podatku w Polsce, bądź w ogóle go nie płaciłeś.

Od 2021 roku tylko pierwsze 8000 złotych zagranicznego dochodu objęte będzie zwolnieniem z płacenia podatku w Polsce. Wszystko, co powyżej tej kwoty podlegać będzie opodatkowaniu w Polsce przy możliwości proporcjonalnego zaliczenia podatku zapłaconego w Holandii.

W związku z wysokością kwoty wolnej w Holandii może wystąpić sytuacja, w której będziesz miał konieczność dopłacenia podatku w Polsce.

Rok podatkowy 2021Rok podatkowy 2020 i wcześniejsze
Praca tylko w HolandiiSkładasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną. Składasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz pełną ulgę abolicyjną.
Praca w Polsce i w HolandiiSkładasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz ograniczoną ulgę abolicyjną.Składasz PIT 36/ZG w Polsce i stosujesz pełną ulgę abolicyjną.

Masz pytania? Napisz

"*" oznacza pola wymagane

Przeciągnij pliki w to miejsce, lub
Maks. rozmiar pliku: 96 MB.

    Ulgi podatkowe w PIT 36/ZG.

    Zmiany w opodatkowaniu dochodów zagranicznych mogą spowodować w wielu przypadkach konieczność dopłaty podatku w Polsce.

    Warto pamiętać o możliwości rozliczenia się z małżonką / małżonkiem. Jeżeli masz dziecko, możesz skorzystać z ulgi prorodzinnej. Są to ulgi, które są w stanie obniżyć wartość podatku do zapłaty.

    Co roku coraz większą popularnością cieszą się szczególnie wpłaty na IKZE (Indywidualne Konto Zabezpieczenia Emerytalnego) bądź IKE (Indywidualne Konto Emerytalne).