Bardzo popularną formą opodatkowania przychodu z najmu jest podatek zryczałtowany. Popularnie mówi się, że ktoś jest na ryczałcie lub że płaci ryczałt od najmu.

W poniższym wpisie znajdziesz najważniejsze informacje dotyczące możliwości opodatkowania przychodu z najmu prywatnego podatkiem zryczałtowanym.

Ryczałt od najmu. Dla kogo i jak wybrać? 

Podatek zryczałtowany od najmu prywatnego jest uproszczoną formą opodatkowania przychodów z tego źródła. Do końca 2022 roku, przychody z najmu prywatnego można było opodatkować również według skali podatkowej. Pozwalały na to przepisy przejściowe tzw. Polskiego Ładu.

Od 1 stycznia 2023, przychody z najmu prywatnego opodatkować można już tylko i wyłącznie podatkiem zryczałtowanym.

Aby móc opodatkować przychody z najmu prywatnego podatkiem zryczałtowanym, w pierwszym przelewie podatkowym dotyczącym danego roku, należy wybrać typ formularza PPE, lub PIT28.

Umowę najmu okazjonalnego należy zgłosić do urzędu skarbowego.

Ryczałt od najmu. Stawki i limity.

Przychody z najmu prywatnego do wysokości 100.000 zł opodatkowane są stawką 8,5%. Jeżeli w skali roku nasze przychody z tego źródła przekroczą tę kwotę, wówczas nadwyżkę opodatkować należy stawką 12,5%. 

Przykład

Pan Adam przez cały 2022 rok wynajmuje dom w Gdańsku. Miesięczna kwota najmu to 10.000 zł. Jaki podatek powinien zapłacić w 2022 roku.

Pan Adam będzie płacił podatek w wysokości 8,5% przez pierwsze 10 miesięcy. Od stycznia do października, Pan Adam zapłaci 850 zł miesięcznie podatku zryczałtowanego.

Za listopad i grudzień Pan Adam zapłaci podatek w wysokości 12,5%, to jest 1250 zł.

Podatek ten należy odprowadzać bez wezwania na swój mikrorachunek podatkowy związany z numerem PESEL. Termin zapłaty podatku to 20 dzień następnego miesiąca po uzyskaniu przychodu. Symbol deklaracji na przelewie podatkowym to PPE lub PIT28.

Za grudzień 2022, podatek zryczałtowany należy wpłacić do 28 lutego 2023. 

Numer mikrorachunku można wygenerować bezpiecznie i bezpłatnie na stronie generatora mikrorachunku na podatki.gov.pl.  

Warto w tym miejscu wspomnieć o podatku VAT. Jeżeli twoje przychody z najmu nie przekraczają 200.000 zł w skali roku i nie prowadzisz dodatkowo innej działalności gospodarczej, wówczas co do zasady jesteś zwolniony z podatku VAT. Limit zwolnienia z VAT dotyczy przychodów uzyskanych w całym roku i liczony jest proporcjonalnie. Więcej na ten temat znajdziesz na stronie biznes.gov.pl.

Ryczałt z najmu. Termin złożenia deklaracji PIT 28.

Jak wspomniałem wyżej, podatek zryczałtowany (ryczałt) od najmu należy wpłacać w okresach miesięcznych lub kwartalnych. Podatek za grudzień lub czwarty kwartał należy zapłacić do 28 lutego. Do 30 kwietnia, a za rok 2022 do 2 maja 2023 należy złożyć we właściwym urzędzie skarbowym deklarację PIT 28. Na deklaracji tej wykazujemy wszystkie przychody z najmu uzyskane w roku 2022 oraz zapłacony podatek. 


0 Comments

Dodaj komentarz

Avatar placeholder

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *